Bioteknik – hur började det hela?

Bioteknik kan låta som ett komplicerat område men faktum är att människor har använt sig av bioteknik sedan civilisationens början. Det var bioteknik som de forna egyptierna använde när de använde jäst för att baka syrat bröd. Hos kineserna användes biotekniken för att skapa former av jäsning för såväl ost som bryggandet av drycker. Till och med aztekerna använde sig av bioteknik när de brukade speciella alger för att baka. Idag förkinppar de flesta av oss termen bioteknik med DNA och genetik men vägen dit påbörjades alltså för mycket länge sedan.

Den moderna biotekniken

Grunden för dagens bioteknik lades kring slutet av 1800-talet. En man som ofta kallas ”genetikens fader”, Gregor Mendel, var en av startpunkterna. Han var en katolsk munk i en stad belägen i dagens Tjeckien. Gregor fick uppmaningen av de andra munkarna att göra klostrets trädgård bättre. Trädgården användes för att odla grödor som sedan blev mat till munkarna i klostret. När Gregor upptäckte variationer hos grödor av samma slag började han studera dem för att förstå varför de skilde sig från varandra. Mellan 1856 och 1863 studerade och antecknade han variationer över tid och ursprung hos 29 000 bönplantor. Han publicerade sin studie i en akademisk tidning men hans resultat ignorerades av dåtidens vetenskapsmän. Han lät sig dock inte nedslås utan fortsatte sina studier, den här gången med honungsbin. När Gregor dog 1884 hade han producerat stora mängder data. Det skulle komma att dröja flera årtionden innan någon insåg vikten av hans verk.

Andra bidragande orsaker till bioteknikens utveckling var forskningscentrum för jäsning samt andra mikrobbaserade processer som hade upptäckts av bland andra Koch, Pasteur och Lister. Under 1900-talets början använde sig jordbruk av bioteknik och bilindustrin, bland andra, använde sig av jäsningsmetoder. I deras fall för att producera aceton som färglösare. Under mitten av 1900-talet gjordes enorma framsteg genom genetiken. Watson och Crick delade med sig av upptäckten av att DNA bär på genetiska koder samt upptäckten av dem idag välkända dubbelhelixen. Det skulle inte dröja länge innan olika metoder för att ändra och manipulera DNA utvecklades. Följden av detta skulle exempelvis bli genetiskt maniulerade eller skapade djur, mikrober och växter.

En av de viktigaste händelserna förknippade med upptäckten av DNA är när The Human Genome Project formades. Dess syfte är att identifiera och kartlägga alla människans gener vilket inkluderas tre miljarder baspar samt 30- 40 000 gener. Förhoppningen är att en sådan kartläggning ska hjälpa vetenskapen att identifiera, förhindra och behandla sjukdomar som orsakas av genmutationer och icke-fungerande gener.

Hur vi använder bioteknik idag

labaratory

Biotekniken har kommit att bli mycket användbar för mänskligheten och idag används den inom flera områden så som jordbruk, industri och till och med inom polisväsendet där brottstekniker kan använda DNA för att identifiera såväl offer som förövare. Diskussionen kring hur vi ska närma oss biotekniken rent etiskt fortgår. Allt eftersom vi lär oss mer om de mänskliga generna öppnar vi också för fler möjligheter till att manipulera dem och designa dem efter eget tycke och smak. Förhoppningsvis kommer biotekniken att leda oss till fler viktiga upptäckter och till bot och hjälp för människor som idag lider av svåra genetiska sjukdomar och tillstånd.