Hur viktigt är biologi i vårt dagliga liv?

Biologi – läran om livet – är ett ämne vi alla är åtminstone lite bekanta med. Det står på schemat i grundskolan och på lektionerna får vi lära oss lite av varje så som blommors beståndsdelar och hur människokroppen ser ut och fungerar. Som vetenskap har biologin fört människan framåt med stormsteg. Att förstå sådant som hur celler fungerar, vilka ämnen kroppen består av samt hur dessa ämnen interagerar med varandra har gett oss möjligheten att medicinera och behandla sjukdomar och bristtillstånd. Men hur påverkas vårt dagliga liv av biologin?

För det första har du biologin att tacka

biology courses

för maten på bordet. Genom att förstå oss på grödor har vi också lärt oss att framgångsrikt odla dem såväl utomhus som i växthus. Vi har förbättrat tillväxten på olika sätt och vi har hittat metoder för att förhindra skadedjur från att äta upp vår mat innan den ens har vuxit färdigt. Genom biologin har vi hittat grödor som går att plantera och skörda i mer extrema klimat som exempelvis på platser som har perioder av torka eller stora mängder regn. Det är också biologin som förhoppningsvis i framtiden kan lösa svältproblemet genom utveckligen av mer tåliga grödor.

Som nämnts har du biologin att tacka för dina mediciner. Det är också genom bilogin vi förstår oss på vår egen kropp och dess olika stadier och förändringar. Tack vare den kunskapen vet vi idag vad som händer när vi går igenom puberteten, vi vet hur barn blir till och vi kan hjälpa människor som av någon anledningen inte kan bli gravida på egen hand. En annan gren som har kommit ur biologin är patologin, en vetenskap vi använder när vi exempelvis löser brott eller utreder hur och varför någon har avlidit.

Genom biologin har vi lärt oss förstå andra levande varelser

oxford

hur de fungerar och vilken uppgift de har i det stora kretsloppet. Idag vet vi att bin och humlor är tillgångar för den som odlar diverse plant och grödor. Vi vet också vilka insekter och djur som är ett direkt hot mot våra grödor, vår hus och oss själva. Genom att gynna vissa arter inom vissa områden kan vi skydda nämnda områden mot skadedjur. Vi kan också hjälpa våra älskade husdjur när de blir sjuka genom att besöka veterinären som, tack vare biologin, kan undersöka, diagnostisera och behandla djuret.

Många av oss stöter också på biologin i vårt dagliga arbete. Ett yrke så som sminkös eller nageltekniker kräver kunskap inom biologin så som kunskap om hud, naglar och hur de bäst behandlas. Det är en sådan sak man inte alltid tänker på.

Biologin finns med oss överallt och i väldigt mycket av det vi gör. Idag tar vi den lite för given, det är inte ofta vi stannar upp och funderar över hur det vi äter produceras eller hur bomullen i våra kläder skapas. Inom vetenskapen utvecklas biologin konstant, nya upptäckter som leder till nya och bättre metoder, mediciner och hjälpmedel dyker upp med jämna mellanrum. Har vi tur kan biologin i framtiden lösa de flesta av mänsklighetens problem och hjälpa oss att frodas.